Velkomstfolder “Hverdagen”

Dette er en praktisk hjælp til dit barns opstart i Dr. Louises børnehave.

Vi håber herigennem at kunne svare på en masse spørgsmål der rejser sig når ens barn starter i børnehave. Samtidig beskriver vi nogle af vores forventninger til jer som forældre så vi i fremtiden kan få et godt samarbejde.

For en mere grundig gennemgang af vores pædagogik henviser vi til vores hjemmeside, hvor der ligeledes er gjort rede for, hvordan vi arbejder med læreplanernes 6 fokusområder samt vores arbejde med sangglad.

De fire bærende værdier i Dr. Louises børnehave er tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde. Vi stræber efter at Barndommens gade i børnehaven også skal indeholde   nærvær, fællesskab, kreativitet, livsduelighed, leg, læring, udeliv og frihed. Dette er pejlemærker for vores daglige praksis, som er essensen i denne folder.

Dr. Louises børnehave er en privat institution med en bestyrelse, som har den overordnede ledelse af institutionen. Den daglige ledelse varetages af lederen.

Institutionen er opdelt i tre stuer: grøn, rød og blå med 22 børn på hver stue. Børnene er ikke aldersopdelt på stuerne. Dette tilgodeser vi til gengæld ved periodevis at arbejde i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.

Selv om børnene har et tilhørsforhold til en stue, må de gerne gå på besøg på de andre stuer.

Når mit barn starter i børnehave:

Der er ingen fast manual, når dit barn starter i børnehave. Det allervigtigste for dit barns opstart er et godt samarbejde mellem personale og forældre, så alle bliver trygge i denne nye verden. Nogle børn har brug for, at deres forældre er med i en lang periode andre kan starte med at være alene fra første dag. Den bedste løsning for jeres barn finder vi sammen. Børn reagerer forskelligt på alle de nye indtryk og det er vigtigt, at vi sammen deler disse reaktioner. Vi vurderer, at opstarten i børnehaven er meget vigtigt. Derfor afsætter vi mange ressourcer til nye børn og deres nye hverdag. Jeres barn får tildelt en onkel/tante – et større barn som er særlig medansvarlig for, at det nye barn får en god start.

Det er vigtigt, at I orienterer jer på tavlerne og døren i forgangen og på gangen udenfor jeres stue.

På whiteboardtavlerne skriver vi om dagens aktiviteter, og der kan yderligere være vigtige oplysninger om bestemte mødetider til fødselsdage og andet.

Vi forventer, at I selv sørger for at barnets garderobe er ryddelig og at fodtøj er stillet op til aften. Kurven tages med hjem i weekenden, så der er ryddet til rengøringspersonalet. Det giver også jer en mulighed for at tjekke, at der er passende skiftetøj til rådighed i kassen.

Vi forventer også, at I støtter jeres barn i at hjælpe med oprydning før I går hjem.

Der må ikke medbringes eget legetøj hjemmefra, men vi er med i Mary fondes “Fri for mobberi” så hvert barn får deres egen bamse, som bor i barnets skuffe i børnehaven og er med til at give barnet tryghed, hvis det har brug for det. 

De fleste aktiviteter starter 9.30, så normalt er det bedst hvis barnet er mødt ind i børnehave inden kl 9.00, så der er ro omkring formiddagsmad. Hvis i kommer efter 9.30, kan stuen være taget på en spontan tur.

.

En almindelig dag i Dr. Louises børnehave:

Børnehaven åbner 6.45:

Vi åbner på en af stuerne, hvor der serveres morgenmad indtil 7.30.

Næste stue åbner ca. 7.30

Sidste stue åbner ca. 7.45.

Formiddagsmad 9.00:

Børnene samles fortrinsvis på stuerne, hvor vi spiser brød og grøntsager. Under formiddagsmaden gennemgår vi hvilken dag det er samt hvad vi skal lave. Derfor er det rart hvis børnene er

mødt ind til kl.9.00, så de kan være med fra starten og der opstår mindre forstyrrelser med afleveringer i dette tidsrum.

 Aktivitetstid 9.30:

Planlagte aktiviteter enten stueopdelt eller aldersopdelt.

Vi anser legen for at være meget vigtig for barnets hele udvikling, så nogle dage er uden planlagte aktiviteter, hvor der leges. Her støtter personalet op om legen – hjælper børnene med legerelationer, med at løse konflikter og hjælper hvor der ellers er behov for det.

Frokost 11.30:

Vi spiser frokost på stuerne. Der er madordning, som er en del af forældrebetalingen. Vi har en køkkenmedarbejder, som laver mad til os hver dag. Vi serverer vand til maden. I skal derfor selv sørge for, at barnet får tilstrækkelig mælk morgen og aften

Ude/lege tid: 12.00-14.00

Børnene leger fortrinsvis på legepladsen

Eftermiddagsfrugt: 14.00

Om eftermiddagen samler vi børnene ved 14-tiden, vi sørger for at alle bliver tilbudt frugt og brød.

Nedlukning:

Børnene samles på en stue igen om eftermiddagen fra 15.00 – 15.30 indtil lukketid.

Om sommeren bliver vi ofte ude på legepladsen.

Det kan variere alt efter hvilke behov, der er.

Børnehaven lukker 16.45 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag lukker vi 16.15.