Praktisk info

Venteliste og indmeldelse

Børnehaven har egen venteliste, så kontakt os på 8682 0959 eller send en mail til kontakt@drlouise.dk

Udfyld og indsend vores indmeldelses blanket:

Indmeldelses-blanket-22

Du er også velkommen til at hente en blanket i børnehaven.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Dr. Louises Børnehave med mindst 2 måneders varsel til d. 1. i måneden.

Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til lederen. Før skolestart udleveres udmeldelsesblanket til forældrene.

Feriepasning

Link til feriepasning vil løbende blive opdateret i takt med at ferien kommer nærmere.

Vinterferie uge 7. 14-18 februar. Børnehaven holder åbent ved tilmelding. 

Påskeferie de tre dage op til påske 11/12/13 april. Børnehaven holder åbent ved tilmelding. 

Store bededag 13. maj børnehaven har lukket 

Kr. Himmelfartsferien 26 og 27 Maj Børnehaven holder lukket. 

Sommerferie børnehaven holder lukket i uge 28 og 29. 

Efterårsferien uge 42. 17-21 oktober. Børnehaven holder åbent ved tilmelding. 

Juleferie, børnehaven holder lukket mellem jul og nytår. 

Pris

En børnehaveplads koster inkl. fuldkostordning 2022 i alt kr. 2595 i 11 måneder. 

Der tilbydes ikke moduler, men man kan disponere over børnehaven i den fulde åbningstid.

Forældrebetaling ændres en gang årligt eller såfremt, der kommer ændringer i vilkårene for driftsbudgettet. 

Organisationen Accountor Institutionsservice opkræver betalingen forud med forfald og rettidig betalingsdato d. 1. i måneden. Betaling skal ske via PBS.
Der opkræves ikke betaling i juli måned. 

Manglende forældrebetaling vil medføre en rykkerskrivelse med et gebyr på op til 250 kr.

Vi søger ny leder til Dr. Louises Børnehave

Læs stillingsopslaget ved at klikke nedenfor