Praktisk info

Praktisk info

Venteliste og indmeldelse

Børnehaven har egen venteliste, så kontakt os på 8682 0959 eller send en mail til kontakt@drlouise.dk eller mb@drlouise.dk

Udfyld og indsend vores indmeldelses blanket:

Indmeldelsesblanket 2023

Du er også velkommen til at hente en blanket i børnehaven.

Det koster 500kr at skrive sig op på venteliste i Dronning Louises børnehave

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Dr. Louises Børnehave med mindst 2 måneders varsel til d. 1. i måneden.

Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til lederen. Før skolestart udleveres udmeldelsesblanket til forældrene.

Feriepasning

Vi holder lukket helligedage, dagen efter kr.himmelfart, 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning. 

Børnehaven holder åbent for tilmeldte børn :

Vinterferien uge 7

De tre dage op til påske

Efterårsferie 42 

Børnehaven holder lukket i uge 28 og 29 og melle jul og nytår

Bestyrelsen i daginstitutionerne har begrænset mulighed for at vedtage lokale lukkedage udover ovennævnte.

Pris

En børnehaveplads koster inkl. fuldkostordning 2023 i alt kr. 2899kr i 11 måneder. 

Der tilbydes ikke moduler, men man kan disponere over børnehaven i den fulde åbningstid.

Forældrebetaling ændres en gang årligt eller såfremt, der kommer ændringer i vilkårene for driftsbudgettet. 

Organisationen Accountor Institutionsservice opkræver betalingen forud med forfald og rettidig betalingsdato d. 1. i måneden. Betaling skal ske via PBS.
Der opkræves ikke betaling i juli måned. 

Manglende forældrebetaling vil medføre en rykkerskrivelse med et gebyr på op til 250 kr.