Bestyrelse

Bestryrelses arbejde -spændende frivilligt og ulønnet

Vi arbejder for hele børnehavens ve og vel og træffer beslutninger på så forskellige områder som: den faste ejendom; legepladsens udvikling; ansættelse af pædagogiske personale; gaver og godkendelse af læreplaner.

Vi byder ind med vore forskellige interesser og viden, så vi hjælpes ad med at gøre børnehaven ekstra levende, udviklende og tryg for børnene.

Bestyrelsens medlemmer repræsenterer over år mange forskellige fagområder og det giver god brede i synspunkter og erfaringer, som kommer børnehaven til gode.

Ledelsen er altid parat til at tage imod ideer, råd og hjælp, så samarbejdet er yderst positivt.

De formelle rammer ang. kompetencer og ansvar er nøje beskrevet i børnehavens vedtægter.(se disse)

Forretningsordenen indeholder regler for bestyrelses møderne, så det er nemt for nye medlemmer at finde sig til rette i arbejdet. Vi har en del faste punkter på møderne, så bl.a. regnskabet kan følges.

person holding white printer paper